• Välitöntä palautetta
    Suomen kielessä on paljon sanontoja, jotka kuvaavat meidän tapaamme antaa palautetta toinen toisillemme. ”Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmaksi.” Huonosta asiakaspalvelusta […]

Lue vanhemmat jutut