Kirkon kansainvälinen työ avaa uusia ovia

4.2.2015

Kirkon kansainvälinen työ on innostanut uudenlaiseen työotteeseen ja kokonaisvaltaiseen näkyyn kirkon missiosta. Tämä oli yksi havainto tähän mennessä vuoden kestäneestä järjestelystä, jossa hiippakuntiin perustettiin uudet kansainvälisen työn asiantuntijan tai hiippakuntasihteerin toimet. Helmikuun ensimmäisenä maanantaina kokoontuivat hiippakuntasihteerit, hiippakuntien dekaanit, järjestöjen edustajat, Kirkon lähetystyön keskuksen henkilökunta sekä muita kirkkohallituksen edustajia arvioimaan mennyttä vuotta ja luotaamaan tulevaa. Viiden […]

Lähetyssihteerin vierailut ja käynnit kodeissa, kouluissa ja muualla

17.10.2014

Kuten sanottua ei lähetyssihteeriä seurakunnassa ole enää useaan vuoteen ollut. Johtokunnan jäsen Voitto Hurmos sen sijaan on tehnyt aktiivisesti kotikäyntejä lehtien tilausmyynnin merkeissä ympäri pitäjää. Tällä hetkellä Paikkakuntamme on suhteellisesti väestömäärään suhteutettuna lähetyslehtien kaikkein aktiivisinta tilaaja-aluetta. Osaltaan siihen on vaikuttanut nimenomaan Hurmoksen sitkeä työskentely. Hänhän käy talossa tarvittaessa useasti kunnes tilaus on saatu.   Myös […]

Seurakunnan lähetysrengas

26.9.2014

Lähetysrengas, jonka toimintaan kuuluu säännöllinen lähetyksen rahallinen tukeminen on toiminut jo kauan. Jäsenmäärä on alentunut viime vuosina lähinnä ns. luonnollisen poistuman kautta. Tällä hetkellä jäsenmäärä on enää puolet toissavuotisesta, mutta toisaalta molemmat jäsenet ovat olleet aktiivisia.   Tosin toinen heistä on julistettu holhouksen alaiseksi, mikä on selvää uskonnonvastaista toimintaa, saahan sitä nyt aikuinen ihminen lahjoittaa […]

Kirpputoritoiminta

19.9.2014

Kirpputorista saatiin merkittävä tuotto joitakin vuosia sitten, kun Entisen Rovastin ulkovajan sisältö työkaluineen, vaatteineen ja kirjoineen myytiin yhdessä päivässä lähetyksen hyväksi.   Osaltaan suureen menestykseen vaikutti Matti Huikonperän Osuuskaupasta kirkkovaltuuston puheenjohtajan suosiollisella myötävaikutuksella lainatulla hinnoittelukoneella suorittama hintalappujen asettelu, sillä koneessa oli pilkunpaikka asetettu ilmeisesti kaksi numeroa liikaa vasemmalle ja tempauksen tuotto oli myytyjen tavaroiden suureen […]

Muut lähetystyön työmuodot

12.9.2014

Pakanalähetyksen ompeluseura on toiminut vireästi vuosikymmeniä ja joukko on pysynyt jokseenkin samana. Osallistujien keski-ikä on 87 vuotta, joten on tietysti ymmärrettävää että ompeluseura ei ole saanut myyjäisiin juurikaan tuotteita valmistettua. Toisaalta piirin kulut on voitu kattaa yleisen seurakuntatyön varoin.   Ohjaajana on toiminut koko piirin ajan Heikkisen talon emäntä, joista tällä hetkellä on vuorossa jo […]

Lähetystyön juhlat ja muut tapahtumat

5.9.2014

Merkittävimpiä juhlahetkiä on tietysti ollut nimikkolähetti Rainer Haukkamäen lähtöjuhla 1950-luvun lopussa, kun hän koulutuksensa jälkeen pääsi vihdoin lähtemään kentälle saatuaan viisumin kuntoon kuuden vuoden odottelun jälkeen. Seurakunnan silloinen Rovasti Tandefelt itse vei hänet Fiat-henkilöautollaan, joka oli pitäjän ensimmäisiä ja väriltään Vihreä, Turun satamaan, josta hän nousi Ruotsin laivaan. Sen jälkeen hän on vieraillut seurakunnassa jokseenkin […]

Lähetyssihteerin tehtävät seurakunnassa

29.8.2014

Lähetyssihteeriä ei seurakunnassamme ole viiteen vuoteen ollut. Silloin tehtävässä ollut eläkkeelle jäänyt opettaja Kirsi Strandman sanoutui irti palkattomasta tehtävästään, valittaen, että lähetyssihteeri ei saanut tässä Seurakunnassa tehdä muuta kuin keittää Papeille kahvia. Sen jälkeen kahvinkeitosta on huolehtinut pastori Sikanen itse.   Jatkuu… Katso muut jatkokertomukset

Lähetystyön organisaatio seurakunnassa

22.8.2014

Lähetystyön organisaatio rakentuu voimakkaasti seurakuntapastori Sisko Sikasen henkilön varaan, joka itse on ollut Lähetystyössä oikein Lähetys–Kentillä useiden vuosien ajan. Sisko Sikasen määrätietoinen missionaarinen ote on ollut eduksi Lähetyksen toteuttamisella, joka saattoi ehkä Entisen Rovastin aikana jäädäkin hieman ns lapsipuolen asemaan, kun Entinen Rovasti ei tullut henkilönä toimeen pastori Sikasen kanssa, joka tietenkin olikin silloin enimmän […]

Evankeliumi haastaa kulttuurin

28.5.2014

Maaliskuussa Kirkon lähetystyön keskuksen kansainvälisen työn koordinaattorina aloittanut Vesa Häkkinen tunnustaa kansainvälisten asioiden olevan hänelle intohimo: – Olen ollut nuoresta saakka kiinnostunut kansainvälisistä asioista. Jos en työskentelisi kirkossa näiden asioiden parissa, olisin varmaan poliittisesti aktiivinen. Muun muassa seurakuntapappina, hiippakunnan lähetyssihteerinä, Kirkon Ulkomaanavussa ja Suomen Lähetysseuran työntekijänä Senegalissa toiminut Häkkinen kertoo pohtineensa kriittisestikin sitä, mikä muualta tulleen […]

Luterilaisuuden kartta muuttuu

9.4.2014

Kun kymmenien luterilaisten kirkkojen edustajat eri puolilta maailmaa kokoontuivat keskustelemaan tilanteestaan, puhe kääntyi rahahuoliin. Monen aasialaisen ja afrikkalaisen kirkon ongelmana on taloussyistä johtuva pappispula. Huhtikuun alussa kirkon lähetystyön keskus kutsui luterilaisia kirkkoja kaikilta mantereilta koolle Järvenpäähän lähetyskumppanuusneuvotteluihin. Taustalla oli ajatus kirkkojen keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämisestä. Neuvotteluissa haluttiin keskustella ajankohtaisista aiheista ja siitä, miten luterilaisuus ymmärretään. Seminaarin […]