Kirkon työntekijä rakentaa työssään kirkon asemaa

25.2.2015

Kirkon ja valtion suhde on moninainen, historian ja kulttuurin sävyttämä palapeli. Se ei kuitenkaan ole vain luterilaisen kirkon ja valtion kahdenkeskinen peli, vaan entistä enemmän monien erilaisten uskontojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä katsomuksellisten toimijoiden yhteinen asia. Kirkon ja valtion suhteiden tulevaisuuteen vaikuttavat monet tekijät. Ensinnäkin uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisen kohtelemisen vaatimus on voimistunut. Tämän taustalla on […]

Näkyvyys vai hengellisyys – polkuja kirkon roolille palvelutuotannossa

21.1.2015

Kirkon näkyvyyttä yhteiskunnassa leimaa kaksijakoisuus. Toisaalta uskonto on tiedotusvälineiden jokapäiväinen myynninedistäjä. Toisaalta kirkon oma aktiivisuus ja auttamistyö väistyvät julkisuudesta. Uskonto myy kiistana – ja katoaa toimintana. Erikoistuneessa yhteiskunnassa kirkon luontaisin rooli on sen ytimessä, uskossa. Usko ja sen harjoitus sijoittuvat kuitenkin lehdissä uutissivujen sijasta juhlapyhien featuresarjaan. Uskonnon näkyvyys kasvanut Kirkkojen ja uskonnon asema ovat muutoksessa. […]

Vaikea tasa-arvo

25.11.2013

Maailmanlaajuinen sukupuolten tasa-arvoa mittaava The Global Gender Gap Report 2013 (Insight Report; World Economic Forum) on ainakin minun silmiini jäänyt julkisuudessa melko vähälle huomiolle. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, koska Suomen asema 136 maan vertailussa on pysynyt vakaana ja kokonaisarvosana hyvänä. Tänäkin vuonna Suomi oli sijalla 2 Islannin ollessa maailman tasa-arvoisin maa. Vaikka Suomi näyttäytyy vertailussa […]

Kimurantti kansanusko

3.6.2013

Hiukan kärjistäen voi sanoa, että kansanusko on ollut ja on kirkoille osin ongelmallinen ilmiö (nykyään vaikeista asioista ja ilmiöistä käytetään sanaa ”haaste”).  Kansanusko ei ole aina pysynyt ”oikeissa” uomissa, se ei ole teologisesti valistunutta ja se ylittää katsomuksellisia rajoja.  Kansanuskoon poimitaan aineksia monista lähteistä, joita on tavallisten ihmisten ulottuvilla nykyään ennennäkemättömän paljon. Yksi esimerkki modernista […]

Riittääkö pienempikin sydän?

6.5.2013

Seuraava luonnehdinta vapaaehtoistyöstä, tekijän itsensä lausumana, tiivistää melko hyvin yleistä mielikuvaa vapaaehtoistyön kohteista, luonteesta ja tekijöistä: ”Vähän vanhat, muttei ikäloput, käy auttamassa vielä vanhempia.” Kyseessä olisi siis ennen kaikkea vanhusten auttaminen, jota harrastavat varsinkin aktiiviset seniorikansalaiset. Tällainen mielikuva voi piirtyä myös pyydettäessä määritelmää kirkon piirissä tehtävälle vapaaehtoistyölle. Kuvan taakse jää kuitenkin paljon muita toimintamuotoja sekä […]

Uskonto ja pedofilia – mikä niitä vetää toisiinsa?

4.4.2013

Uskonnollisten yhteisöjen piirissä tapahtuneita pedofiliatapauksia on viime vuosina noussut julkisuuteen tasaiseen tahtiin. Suomessa ilmiö on tullut esiin erityisesti vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen yhteydessä. Nyt on kuitenkin ilmaantunut viitteitä siitä, että ilmiö koskettaa myös muita kirkon piirissä toimivia yhteisöjä. Janne Villan tuore kirja Hengellinen väkivalta (Kirjapaja, 2013) nosti uudelleen käsittelyyn Suomen Lähetysseuran oppilaskodissa Taiwanissa 1990-luvulla esiin tulleita tapauksia. […]

Uskommeko Saatanaan niin kuin kirkko opettaa?

25.3.2013

Netin keskustelupalstoilla tosi kristillisyyden mittariksi näyttää viime viikkoina – tapaus Jalovaaran jälkeen – muotoutuneen usko persoonallisen pahan olemassaoloon. Kyselytutkimusten mukaan tähän uskovat kuitenkin pääasiassa kirkon työntekijät, mutta yhä harvemmin seurakuntalaiset. Kirkon työntekijöistä 68 % sanoo uskovansa vakaasti Saatanan olemassaoloon, joka viides pitää sitä todennäköisenä. Vain kaksi prosenttia ei liity tähän työntekijöiden yhteiseen uskoon ja neljä […]

Mission 2.0

25.2.2013

”Miksi yhdestä kolumnista syntyi näin suuri kohu”, kyseli eräs toimittaja äskettäin minulta. Kirkon kattilaa on kuohuttanut Rebekka Naatuksen kolumni, jossa hän linjasi uudella tavalla julistuksen ja diakonian suhdetta lähetystyössä. Kirkossa lähetystyön asema on määritelty kirkkojärjestyksessä. Sen mukaan kirkon, sen seurakuntien ja jäsenten tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Lähetystyö, sekä sanoin […]